Badania laboratoryjne

Czasem w diagnostyce kardiologicznej trzeba sięgnąć po próbówkę. Obecnie można wykonać badanie genetyczne, które pozwala stwierdzić czy kociak jest nosicielem genu kardiomiopatii przerostowej. Na tą chwilę można  wykonać to u kotów rasy Maine Coon  oraz Ragdol. Badanie polega na pobraniu krwi do specjalnej próbówki.  Najczęściej badanie genetyczne wykonywane jest przez hodowców w celu odpowiedniego dobrania przyszłych kocich rodziców. W przypadku kotów odkryto zaledwie kilka genów odpowiedzialnych za kardiomiopatię dlatego nawet jeśli wynik badania genetycznego jest ujemny, nie oznacza to, że kot nie zachoruje na tą chorobę. Nie znamy jeszcze wszystkich genów, które  są za nią odpowiedzialne.

Nt-proBNP – badanie mogące pomóc w wykryciu wczesnej postaci kardiomiopatii rozstrzeniowej u psów. Najczęściej wykonywane u zwierząt hodowlanych u których badanie echokardiograficzne jest niejednoznaczne.

Poziom stężenia digoksyny , aby monitorować poziom leku ze krwi i gdy mamy podejrzenie zatrucia tym lekiem.

Troponiny sercowe wykorzystywane do diagnostyki zapaleń i niewydolności mięśnia sercowego.

Badanie płynu z jam ciała-worka osierdziowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej. Pozwala ustalić z jakim dokładnie płynem mamy do czynienia : chłonką, ropą, wysiękiem itp. Czasem w płynie udaje się znaleźć komórki nowotworowe co pozwala na postawienie ostatecznej diagnozy.

Zobacz też: