Publikacje

  1. „ Królik jako pacjent kardiologiczny – opis przypadku”  D. Denuszek , K. Kraszewska Magazyn Weterynaryjny  Nr 187 , 2012.
  2. „ Ubytek w przegrodzie międzykomorowej u kawii domowej – opis przypadku”  K. Kraszewska , Z Uljanowska Magazyn Weterynaryjny Nr 4, 2017.
  3. „ Endokardioza zastawki mitralnej – pęknięcie lewego przedsionka – opis przypadku” K. Kraszewska Magazyn Weterynaryjny  Nr. 11, 2016.
  4. „ Kardiowersja  elektryczna jako metoda leczenia migotania przedsionków u koni – opis przypadku” K.Koprowska , K.Kraszewska  Magazyn Weterynaryjny , Nr 12 , 2015.
  5. „ Nadciśnienie tętnicze u psów i kotów”  K. Kraszewska Magazyn Weterynaryjny . Zeszyt Edukacyjny – Kardiologia.
  6. „ Nadczynność tarczycy a przerost mięśnia sercowego u kotów” K.Kraszewska, M.Gajewski, K.Koprowska , R. Kraszewski Magazyn Weterynaryjny Nr 6 , 2015.
  7. „ Rzadkie wady serca u psów i kotów cz. I Nieprawidłowości spływu  żylnego systemowego i płucnego” K. Kraszewska, M. Garncarz, R. Niziołek  Magazyn Weterynaryjny  Nr 211, 2014.
  8. „Fibroelastoza wsierdzia rzadko rozpoznawana choroba kotów”  K. Kraszewska Magazyn Weterynaryjny  Nr 11, 2011